Classification of fiber laser based on fiber material types with various equipment and cables in an industrial setting
Reading time: 1'

Klassificering av fiberlaser baserat på fibermaterialtyper

Klassificering av fiberlaser baserat på fibermaterialtyper

Introduktion

Fiberlasrar kan klassificeras utifrån vilken typ av fibermaterial de använder. Olika fibermaterial resulterar i olika typer av fiberlaserenheter. Låt oss utforska klassificeringarna:

1. Kristallfiberlasrar

Kristallfiberlasrar använder laserkristallfibrer som arbetsmaterial. Denna kategori inkluderar Ruby enkristallfiberlasrar och Nd3+:YAG enkristallfiberlasrar, bland annat.

2. Icke-linjära optiska fiberlasrar

Icke-linjära optiska fiberlasrar är en annan typ, som inkluderar stimulerade Raman-spridningsfiberlasrar och stimulerade Brillouin-spridningsfiberlasrar.

3. Sällsynta jordartsdopade fiberlasrar

Rare Earth Doped Fiber Lasers använder glas som fiberns substratmaterial, med sällsynta jordartsmetaller dopade in i fibern för att aktivera och skapa fiberlasern.

4. Plastfiberlasrar

Plastfiberlasrar skapas genom dopning av laserfärg i kärnan eller beklädnaden av plastfibrer.

Genom att klassificera fiberlasrar baserade på fibermaterialtyper kan vi bättre förstå deras tillämpningar och egenskaper i olika branscher.

 

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...