EtherCAT in Laser CuttingHow Does EtherCAT Work? The operational principle of EtherCAT is both efficient and ingenious: Data Transmission: An EtherCAT master sends a data frame (telegram) that passes through each node (slave device) sequentially. On-the-f
Reading time: 3'

EtherCAT i laserskärning

Inom området industriell automation omdefinierar EtherCAT-tekniken traditionella metoder för industriell kommunikation med sin överlägsna prestanda och flexibilitet. Som en avancerad industriell Ethernet-teknik erbjuder EtherCAT inte bara snabba databehandlingsmöjligheter utan ger också betydande fördelar inom systemintegration och feldiagnostik.

Vad är EtherCAT?

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) är en industriell Ethernet-teknik uppfunnen av Beckhoff. Det revolutionerar hur maskiner och system ansluts genom att öka hastigheten, enkelheten och kostnadseffektiviteten. EtherCAT kallas ofta för "Ethernet-fältbussen" eftersom den kombinerar höghastighetsdataöverföringskapaciteten hos Ethernet med enkelheten hos traditionella fältbusssystem, samtidigt som man undviker komplexiteten som är typisk för IT-teknik. De öppna standarderna som hanteras av EtherCAT Technology Group (ETG), som etablerades 2003, säkerställer dess tillgänglighet och bred användning.

Hur fungerar EtherCAT?

How EtherCAT works

 

Funktionsprincipen för EtherCAT är både effektiv och genialisk:

 • Dataöverföring: En EtherCAT-master skickar en dataram (telegram) som passerar genom varje nod (slavenhet) sekventiellt.
 • Bearbetning i farten: Varje slavenhet läser och bearbetar data som adresseras till den direkt från ramen när den passerar och infogar samtidigt svarsdata tillbaka i ram.
 • Minimal fördröjning: Ramen är endast föremål för fördröjningstiderna för hårdvaruutbredning. Det unika tillvägagångssättet att bearbeta i farten minimerar förseningar som vanligtvis är förknippade med sekventiell databehandling i traditionella fältbusssystem.
 • Returkommunikation: Den sista noden i nätverkskonfigurationen upptäcker en öppen port och reflekterar telegrammet tillbaka till mastern, vilket utnyttjar Ethernets full duplex-kapacitet.

Fördelar med EtherCAT

Realtidskommunikation

EtherCAT utmärker sig som den snabbaste industriella Ethernet-tekniken som finns tillgänglig, och erbjuder nanosekundsnoggrannhet för synkronisering. Denna exakta timing är avgörande för applikationer där styrning eller mätning av system via bussystemet är integrerad. De snabba svarstiderna minskar övergångsfördröjningarna mellan processtegen och ökar därmed den totala applikationseffektiviteten.

Flexibel topologi

Flexible Topology of EtherCAT

EtherCAT stöder nästan alla topologikonfigurationer inklusive linje-, träd-, stjärn- eller daisy-chain-inställningar utan de kaskadväxlar eller nav som vanligtvis krävs av andra nätverk. Denna flexibilitet underlättar designen av komplexa nätverksarkitekturer samtidigt som kostnadseffektiva industriella Ethernet-kablar används.

Diagnostik och fellokalisering

Varje nod inom ett EtherCAT-nätverk kan kontrollera kommunikationens integritet med inbyggda felkontrollmekanismer:

 • Feldetektering: Om ett bitfel uppstår loggas det och kommuniceras över nätverket, vilket varnar efterföljande noder och mastern om den korrupta ramen.
 • Exakt fellokalisering: Mastern kan identifiera exakt var felet uppstod genom att analysera felräknarna som underhålls av varje nod. Denna förmåga överträffar avsevärt traditionella fältbussystem, där lokaliseringsfel kan vara utmanande och tidskrävande.

Högprecisionssynkronisering

High-precision Synchronization of EtherCAT

För applikationer som involverar rumsligt fördelade processer som kräver samtidiga åtgärder (t.ex. koordinerade rörelser över flera servoaxlar), tillhandahåller EtherCAT exceptionellt exakt synkronisering. Till skillnad från rent synkrona kommunikationssystem, som kan försämras vid kommunikationsfel, bibehåller EtherCATs distribuerade klockor hög tolerans mot jitter, vilket säkerställer tillförlitlig och konsekvent drift.

Application of EtherCAT

Buss kontra punkt-till-punkt-överföring

Inom modern industriell automation kan valet mellan buss- (nätverk) och punkt-till-punkt (puls) överföringsmetoder i hög grad påverka effektiviteten och tillförlitligheten i verksamheten.

Fördelar med bussöverföring

 • Hastighet: Signalöverföring via Ethernet-kablar möjliggör snabbare databehandling och mottagning.
 • Störningsmotstånd: Ger bättre stabilitet och motståndskraft mot störningar.
 • Enkelhet: Förenklade ledningsprocesser gör hanteringen enklare.
 • Skalbarhet: Stöder teoretiskt sett ett obegränsat antal enheter, lämpliga för storskaliga nätverksmiljöer.

Begränsningar för punkt-till-punkt-överföring

 • Komplex ledningsdragning: Innebär flera och mer komplexa anslutningar via I/O-portar för hårdvara.
 • Långsammare bearbetning: Vanligtvis långsammare när det gäller att ta emot och bearbeta signaler.
 • Störningskänslighet: Mer benägen för elektromagnetisk störning, vilket leder till mindre stabilitet.
 • Dataförlust: Mer sannolikt att förlora data, inte lämpligt för högtillförlitliga applikationer.
 • Begränsad expansion: Begränsat antal motoraxlar, inte lämplig för storskaliga utbyggnader.

Med tanke på dessa skillnader är bussteknik, särskilt EtherCAT, allmänt använd i industriella miljöer som kräver snabb datahantering och hög stabilitet. Punkt-till-punkt-system kan vara mer lämpade för mindre skalor eller miljöer där realtidskraven inte är lika kritiska. Detta gör EtherCAT till en effektiv lösning för avancerade industriella automationsbehov, vilket ger en pålitlig och flexibel kommunikationsryggrad för moderna maskiner och system.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

 • Comments
 • DISQUS
  1 out of ...