Key considerations for fiber laser applications and significant factors for deploying fiber laser technology in industries.
Reading time: 1'

Viktiga överväganden för fiberlaserapplikationer

Viktiga överväganden för fiberlaserapplikationer

Introduktion

Fiberlasrar används i stor utsträckning i olika industrier på grund av deras exakta och effektiva prestanda. Men när man använder fiberlaserteknik finns det vissa överväganden att tänka på för att säkerställa optimala resultat och säkra utrustningens livslängd.

Anmärkningsvärda aspekter av fiberlaserapplikationer

1. Materialbearbetning och absorption av laserenergi

Användningen av fiberlasrar vid materialbearbetning innebär helt och hållet en värmebehandlingsprocess genom absorption av laserenergi. Metaller, plaster och keramiska material kan lätt absorbera laserenergi vid en våglängd runt 1um.

2. Materialböjningsapplikationer

Fiberlaserformning eller -böjning är en teknik som används för att ändra krökningen av metallplattor eller hård keramik. Koncentrerad uppvärmning och snabb självkylning leder till plastisk deformation i det laseruppvärmda området, vilket permanent förändrar målarbetsstyckets krökning.

Studier har funnit att mikroböjning med laserbehandling uppnår högre precision än andra metoder, vilket gör det till en idealisk metod för tillverkning av mikroelektronik.

3. Laserskärningsapplikationer med fiberlasrar

Eftersom kraften hos fiberlasrar fortsätter att klättra, används fiberlasrar alltmer för skärning i industriell skala. Till exempel används snabba Q-switchade kontinuerliga fiberlasrar för mikroskärning av artärrör av rostfritt stål.

På grund av sin höga strålkvalitet kan fiberlasrar uppnå en mycket liten fokuseringsdiameter, och därmed en liten skärbredd. Detta sätter nya standarder inom medicinteknisk industri.

Slutsats

Att beakta dessa punkter vid tillämpning av fiberlaserteknik kan leda till överlägsna resultat i precisionsarbete och säkerställa att fiberlaserutrustningen håller länge. När de används på rätt sätt kan fiberlasrar omvandla många processer i olika industrier, särskilt inom materialbearbetning och mikroelektroniktillverkning.

Taggar: #Fiberlasrar #Laserapplikationer #Materialbearbetning #Laserskärning #Laserböjning

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...