Will Cutting Aluminum Damage My Fiber Laser Source?Cutting aluminum with a fiber laser poses potential risks due to its high reflectivity, which can damage the laser head and internal components. This guide provides essential tips and precautions to safel
Reading time: 3'

Kommer skärande aluminium att skada min fiberlaserkälla?

Inom fiberlaserskärning har ämnet skärande aluminium alltid fått stor uppmärksamhet. På grund av den höga reflektionsförmågan hos aluminium är många användare oroliga för att skärande av aluminium kan skada deras fiberlaserkälla. Så, utgör skärning av aluminium verkligen ett hot mot din fiberlaser, och hur kan du på ett säkert och effektivt sätt skära aluminium? Låt oss dyka ner i dessa frågor.

Den potentiella skadan av skärande aluminium

Hög reflektivitet och dess effekter

Att skära aluminium med fiberlaser innebär verkligen risk för skador på grund av materialets höga reflektionsförmåga. När laserstrålen träffar aluminiumytan reflekteras en del av laserenergin tillbaka mot laserhuvudet. Långvarig exponering för detta reflekterade ljus kan skada fiberlaserns inre komponenter. Det reflekterade ljusets intensitet och vinkel påverkar direkt skadans omfattning.

Varför demonstrera skärande aluminium?

Vikten av aluminium i industrin

Trots dessa potentiella risker är aluminium ett viktigt material i många industriella applikationer på grund av dess lätta vikt, korrosionsbeständighet och utmärkta mekaniska egenskaper. Därför är det avgörande för många användare att förstå hur man korrekt och säkert skär aluminium.

Processen att skära aluminium

Nyckelpunkter för säker aluminiumskärning

För att minimera risker och uppnå optimala resultat vid skärning av aluminium är det viktigt att följa dessa nyckelsteg:

 1. Se till korrekt håltagning: Innan du påbörjar själva skärningen, se till att lasern kan tränga igenom aluminiumet ordentligt. Korrekt piercing är avgörande för att undvika reflekterande ljus som kan skada skärhuvudet och laserkällan.

 2. Säkerställ full penetration: Under skärningsprocessen är det viktigt att se till att lasern skär igenom materialet helt. Partiella skärningar kan göra att laserstrålen reflekteras tillbaka, vilket utgör en risk för skärhuvudet och fiberlaserkällan.

Lämpliga parameterinställningar

 1. Högre lasereffekt och skärhastighet: Aluminiums höga värmeledningsförmåga kräver högre lasereffekt och en lämplig skärhastighet. Det är tillrådligt att utföra några preliminära tester för att bestämma den bästa kombinationen av kraft och hastighet.

Val av hjälpgas

 1. Välja rätt hjälpgas: Vanligtvis används kväve eller luft som hjälpgas för att säkerställa kvaliteten på skäreggen. Även om syre kan öka skärhastigheten, kan det också orsaka oxidation på aluminiumytan, vilket i allmänhet inte rekommenderas.

Upprätthålla avståndet mellan skärhuvudet och materialet

 1. Konsekvent brännvidd: Att bibehålla ett konstant brännvidd är avgörande när du skär aluminium. Detta hjälper till att undvika brännpunktsavvikelse, vilket kan påverka skärkvaliteten negativt.

Viktiga överväganden

Övervakning av reflekterande ljus

Det finns ytterligare överväganden att tänka på när du skär aluminium:

 • Reflekterande ljusövervakning: Övervaka situationen noga med reflekterande ljus under skärprocessen. Om det reflekterade ljuset är för starkt, stoppa operationen omedelbart, justera parametrar eller byt material.

Vanligt underhåll

 • Rutinmässigt underhåll av utrustning: Kontrollera och underhåll din utrustning regelbundet. Att se till att linserna och speglarna på fiberlasern är rena och oskadade kan avsevärt förlänga livslängden på din utrustning.

Slutsats

Vi hoppas att det här blogginlägget har gett dig en djupare förståelse för processen och försiktighetsåtgärder vid skärning av aluminium med fiberlaser. Även om skärning av aluminium innebär vissa utmaningar, med korrekt drift och skyddsåtgärder, är det fullt möjligt att utföra uppgiften säkert och effektivt. Om du har några frågor eller behöver mer information om laserskärning är du välkommen att kontakta oss. Glöm inte att följa vår kanal för mer praktisk information om laserskärning. Vi ses nästa gång!

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

 • Comments
 • DISQUS
  1 out of ...