Four factors to consider when buying a fiber laser cutter
Reading time: 2'

Čtyři důvody, proč podniky volí vláknové lasery

Vzhledem k jasným technickým výhodám vláknových laserů ve srovnání s jinými lasery mají širokou škálu aplikací. V současné době vláknové lasery postupně nahrazují tradiční lasery jako dominantní volba pro aplikace laserového značení , laserového svařování a řezání laserem.

Stále více společností nakupuje a používá vláknové lasery. Od elektronického průmyslu po automobilový, letecký a lékařský sektor, každé odvětví si cení této nové technologie a aktivně si pořizuje vybavení. Aplikační technologie vláknových laserů je stále vyspělejší.

1. Vysoká energetická účinnost, nízké náklady

Tradiční lasery, jako je CO2 , mají rychlost fotoelektrické konverze pouze asi 10 %. Spotřeba energie vláknových laserů je však velmi nízká.

1.1 Snížené plýtvání energií

Na jedné straně je to proto, že energetické ztráty světla během přenosu ve vláknu jsou extrémně nízké. Na druhou stranu míra fotoelektrické konverze vláknových laserů přesahuje 25 %, což výrazně snižuje plýtvání energií.

1.2 Výhody oproti jiným laserům

Ve srovnání s lasery čerpanými lampou je elektřina spotřebovaná vláknovými lasery mnohem nižší a jejich účinnost je více než dvojnásobná ve srovnání s polovodičovými lasery čerpanými pevnými Nd:YAG lasery. Struktura vláknového laseru je navíc jednodušší a kompaktnější a zabírá méně místa. Nabízí vynikající kvalitu paprsku, vysokou spolehlivost a vynikající stabilitu laseru, čímž snižuje plýtvání materiálem. Je nejvhodnější pro klienty s různými potřebami a požadavky na flexibilní použití.

2. Snadná údržba

Vzhledem k tomu, že rezonanční komora vláknového laseru je rovněž vláknová, má vlastnosti, jako je žádné seřizování, bezúdržbová a vysoká stabilita.

2.1 Tolerance v drsném prostředí

Může pracovat v relativně drsných pracovních prostředích a vykazuje vysokou toleranci vůči prachu, vibracím, nárazům, vlhkosti a teplotě.

2.2 Nízké náklady na údržbu

V podstatě není potřeba profesionální údržba, což vede k nižším nákladům na údržbu, což je pro uživatele velmi výhodné.

3. Vyšší rychlost, vyšší účinnost

4. Delší životnost

Diodové moduly uvnitř vláknových laserů mají delší životnost než moduly s výbojkou. Teoretická životnost vláknového laseru může dosáhnout 100 000 hodin, což je skutečně velmi dlouhá doba.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...