Water Chiller A laser chiller is a device that cools a laser machine to prevent overheating and improve efficiency. A laser chiller works by circulating a coolant, such as water or glycol, through a heat exchanger that absorbs the heat generated by the la

Collection: Chladič vody

Laserový chladič je zařízení, které ochlazuje laserový stroj, aby se zabránilo přehřátí a zvýšila účinnost. Laserový chladič funguje tak, že chladivo, jako je voda nebo glykol, cirkuluje přes tepelný výměník, který absorbuje teplo generované laserem. Chladivo poté proudí zpět do chladiče, kde je ochlazeno chladicím systémem a čerpáno zpět do laseru. Laserový chladič může také řídit teplotu a tlak chladicí kapaliny, aby byl zajištěn optimální výkon a stabilita laseru.

Filter products

The highest price is $7,059.00
$
$

12 Products