How to Choose a Laser Cutting Machine Guide with Examples
Reading time: 2'

Jak vybrat laserový řezací stroj

Jak vybrat laserový řezací stroj

Úvod

Technologie laserových řezacích strojů je vyspělá a má velký podíl na trhu v průmyslu zpracování plechu. Existuje mnoho výrobců různých velikostí, kteří vyrábějí laserové řezací stroje s různým výkonem a kvalitou, což může mnoho uživatelů zmást při výběru stroje. Sflaser vás provede výběrem laserového řezacího stroje!

Pokyny pro výběr

1. Pochopení vašich obchodních potřeb

Nejprve musíte porozumět oboru podnikání, tloušťce materiálu, který potřebujete řezat, typům řezaných materiálů a poté určit požadovaný výkon a velikost pracovního stolu pro zařízení, které plánujete zakoupit. V současné době se výkon laserových řezacích strojů na trhu pohybuje od 500W do 10000W, přičemž velikost pracovního stolu obecně spadá mezi 3015 a 8025 (délka zpracování 3m * šířka 1,5m ~ délka zpracování 8m * šířka zpracování 2,5m). Výrobci mohou přizpůsobit speciální velikosti na základě potřeb zákazníků.

2. Předběžný výběr výrobce

Jakmile jsou vaše požadavky stanoveny, můžete prozkoumat trh nebo se poradit s kolegy, kteří si zakoupili laserové řezací stroje, abyste porozuměli výkonu a základním parametrům stroje. Vyberte několik výrobců, kteří nabízejí konkurenceschopné ceny, a zahajte počáteční komunikaci, vyžádejte si vzorky a později proveďte kontroly na místě. Je možné provést podrobná jednání o cenách strojů, školení, platebních metodách, poprodejním servisu atd.

3. Výkon laseru

Při výběru výkonu laserového řezacího stroje byste měli vzít v úvahu vaše prostředí. Rozhodující je výkon laseru. Pokud například často řežete plechy pod 8 mm, může výběr laserového řezacího stroje 500W-1000W splnit vaše výrobní potřeby. Pokud řežete materiály nad 8 mm, možná budete muset zvážit stroj s vyšším výkonem. Tato úvaha velmi pomáhá při kontrole podnikových nákladů.

4. Výběr důležitých dílů

Při výběru laserového řezacího stroje je třeba věnovat zvláštní pozornost některým zásadním komponentům, zejména laseru, řezací hlavě, servomotoru, vodicí liště, nádrži na vodu atd. Zjistěte, zda jsou tyto komponenty domácí výroby nebo dovozu. Tyto díly přímo ovlivňují řeznou rychlost a přesnost laserového řezacího stroje. Mnoho neregulovaných domácích výrobců může klamat zákazníky používáním doma vyrobených dílů maskovaných jako dovážené komponenty.

5. Poprodejní servis

Bez ohledu na to, jak dobře je laserový řezací stroj vyroben, uživatelé se během používání setkají s různými problémy. Když se objeví problém, který zákazník nedokáže vyřešit, je obzvláště důležité, aby výrobce mohl poskytnout včasné řešení. To je také zásadní faktor, který je třeba vzít v úvahu při nákupu laserového řezacího stroje.

Závěr

Zohlednění těchto faktorů při výběru laserového řezacího stroje vám může pomoci učinit informované rozhodnutí, které bude vyhovovat vašim konkrétním potřebám a zajistí optimální výkon a životnost vaší investice.

Štítky: #Laserový řezací stroj #Průvodce nákupem #Laserová technologie #Podnikové potřeby #Poprodejní servis

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...