How to Improve Laser Cutting Machine Precision - Factors and Methods Explained
Reading time: 1'

Jak zlepšit přesnost laserových řezacích strojů?

Jak zlepšit přesnost laserových řezacích strojů ?

Faktory ovlivňující kvalitu řezání

1. Velikost zaostřeného laserového bodu

Čím menší je zaostřený laserový bod, tím vyšší je přesnost procesu řezání laserem, zejména u menších řezů, kde minimální velikost bodu může dosáhnout 0,01 mm.

2. Přesnost pracovního stolu

Přesnost pracovního stolu určuje opakovatelnost řezání laserem. Vyšší přesnost pracovního stolu vede k lepší přesnosti řezání.

3. Tloušťka obrobku

Silnější obrobky mají za následek nižší přesnost a větší řezy. Laserový paprsek i řez mají kónický tvar, díky čemuž je řez menší u materiálů o tloušťce 0,3 mm oproti 2 mm.

4. Materiál obrobku

Materiál obrobku má určitý vliv na přesnost řezání laserem. I u stejného materiálu mohou různé složení vést k odchylkám v přesnosti řezání.

Vysoce přesné techniky řezání laserem

1. Technologie řízení polohy zaostření

Rozhodující je kontrola polohy zaostření vzhledem k povrchu materiálu. Menší ohnisková hloubka od zaostřovací čočky má za následek menší průměr ohniska.

2. Technika děrování řezání

Ve většině případů je před řezáním laserem potřeba na obrobku prorazit malý otvor. Tento krok je nezbytný, kromě několika situací, kdy řezání může začít od okraje materiálu.

3. Konstrukce trysek a technologie řízení proudění vzduchu

Při řezání oceli laserem je kyslík a zaostřený laserový paprsek nasměrován tryskou na obrobek a vytváří proud vzduchu. Požadavky na proudění vzduchu zahrnují velký proud vstupující do řezu, vysokou rychlost pro zajištění dostatečné oxidace pro správnou tepelnou reakci v řezaném materiálu a dostatečnou hybnost pro vypuzení roztaveného materiálu.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...