Instability issues with high-power fiber laser cutting heads during operation.
Reading time: 1'

Jak vyřešit problémy s nestabilitou laserových řezacích hlav

Jak vyřešit problémy s nestabilitou pomocí vysoce výkonných vláknových laserových řezacích hlav

Úvod

Vysoce výkonné vláknové lasery jsou oblíbené díky svému vysokému výkonu, nastavitelnosti a schopnosti odolávat drsným prostředím. Někteří uživatelé však hlásí nestabilitu během provozu. Zde je návod, jak takové situace řešit:

Kroky pro odstraňování problémů

1. Náhlé automatické zvednutí řezací hlavy během řezání laserem

Pokud k tomu dojde, je vhodné okamžitě ukončit řezání laserem. Zkontrolujte, zda se nepřehřívá následující hlavová tryska laseru. Pokud je horká, je to obecně způsobeno nesprávnou optickou dráhou laseru. Úpravou optické dráhy lze tento problém účinně vyřešit.

2. Normální provoz se obnoví poté, co laserová řezací hlava dopadne na desku

Tento problém obvykle souvisí s nastavením parametrů. Problém může vyřešit nastavení horní a dolní mezní hodnoty laserové řezací hlavy.

3. Nadměrná vzdálenost laserové řezací hlavy

Pokud se během provozu setkáte s tímto problémem, zkontrolujte, zda nastavená následující vzdálenost nesplňuje požadavky. Otevřete ladicí software následující hlavy a podle toho upravte příslušné hodnoty.

Závěr

Výše jsou uvedeny příčiny a řešení nestability řezací hlavy při použití vysokovýkonného vláknového laseru. Aby byla zajištěna správnost řezání laserem, měla by obsluha před zahájením práce projít školením.

Štítky: #Vláknové lasery #Řezání laserem #Řešení problémů #Vysokovýkonný laser #Řezání Stabilita hlavy

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...