The Advanced Technology of Handheld Laser Welders The handheld laser welder minimizes the heat-affected area, preventing deformation, blackening, or traces on the workpiece's reverse side. It's capable of a variety of welding techniques, making it suitabl
Reading time: 2'

Pokročilá technologie ručních laserových svářeček

Pokročilá technologie ručních laserových svářeček

sky fire laser handheld laser welder

Úvod do ručních laserových svářeček

Ruční laserová svářečka je revoluční laserové svařovací zařízení, které využívá bezkontaktní techniku. Funguje tak, že na materiál svítí vysokoenergetický laserový paprsek a během provozu nevyžaduje žádný tlak. To vede k tavení, ochlazování a tuhnutí materiálu za vzniku pevného svaru. Ruční provedení přináší do odvětví laserového svařování bezkonkurenční flexibilitu.

sky fire laser handheld laser welder gun and nozzle

Technické specifikace a výkon

Ruční laserová svářečka minimalizuje tepelně ovlivněnou oblast a zabraňuje deformaci, zčernání nebo stopám na zadní straně obrobku. Je schopen různých svařovacích technik, takže je vhodný pro materiály, jako je tenká nerezová ocel, železo a pozinkované plechy.

Pracovní princip

sky fire laser laser welder working principle

Ruční laserové svářečky fungují tak, že vysílají vysokoenergetické laserové pulsy k ohřevu specifických malých oblastí. Vysoká hustota energie laseru umožňuje rychlé svařování a schopnost spojovat tenké plechy. Jedinečným aspektem jeho provozu je vytvoření „malé díry“, když je hustota výkonu laseru vysoká, což vede k hlubokým penetračním svarům.

Srovnání ručního laserového svařování s tradičními metodami svařování

Porovnání výkonu

Níže je uvedeno srovnání ručního laserového svařování s tradičními metodami svařování:

Materiál Poměr hloubky a šířky Hustota výkonu (W/cm²) Tepelná deformace Kvalita svařování
Kovové, Nekovové <10 10K-100M Minimální Vysoká kvalita; jednostranné svařování
Kov <2 100-1M Pozoruhodný Oboustranné svařování; menší síla
Kov <2 1K-100K Pozoruhodný Velký kloub; zvýšená hmotnost
Kovové, Nekovové <30 1M-100M Minimální Vysoká kvalita; složitý proces

Výhody ručních laserových svářeček

sky fire laser laser welder vs traditional welder

Ruční laserové svářečky nabízejí široký rozsah svařování a jsou vhodné pro různá pracovní prostředí. Poskytují více metod svařování a mají za následek vynikající svařovací efekt s minimálním tepelným dopadem. Svary jsou hluboké a pevné, často překonávají pevnost základního kovu.

sky fire laser laser welding sample

Budoucnost svařování: ruční laserové svářečky vs. tradiční metody

Ruční laserové svářečky : Změna hry

Ruční laserové svářečky jsou výrazně rychlejší než tradiční metody svařování a jsou vhodné pro hromadnou a kontinuální výrobu. Jsou snadno ovladatelné a mohou je používat běžní pracovníci s minimálním školením. Konečné produkty jsou esteticky příjemné a nevyžadují žádné dodatečné zpracování.

Ruční laserové svářečky představují významný pokrok oproti tradičním svařovacím technikám, nabízejí snadné použití, efektivitu, všestrannost materiálů a celkovou nákladovou efektivitu, díky čemuž jsou optimální volbou v různých průmyslových aplikacích.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...