Person thinking about buying a laser cutting machine, considering factors like cutting width, roughness, verticality, and burrs
Reading time: 2'

Co je třeba zvážit při nákupu laserového řezacího stroje?


Co je třeba zvážit při nákupu laserového řezacího stroje?

Laserové řezací stroje: Investice do efektivity

Vláknové laserové řezací stroje jsou vysoce účinné zpracovatelské nástroje široce používané v různých výrobních odvětvích. Mnoho kupujících a uživatelů těchto strojů si však plně neuvědomuje faktory, které určují kvalitu jejich provozu. Jak bychom tedy měli učinit tento úsudek? Zde je několik klíčových bodů, které je třeba zvážit.

Kritéria pro hodnocení laserových řezacích strojů

1. Drsnost

Kovové laserové řezací stroje jsou vysoce kvalitní a efektivní obráběcí nástroje. Když laserový paprsek působí na kovový plech, vytváří svislé čáry. Čím hlubší jsou tyto linie, tím hrubší je povrch řezu. Když bude výkon námi používaného stroje odpovídat tloušťce plechu, bude řezaný povrch kovového laserového řezacího stroje hladký, bez pruhů a bez křehkého lomu. Drsnost ovlivňuje nejen vzhled hran, ale také výkon. Ve většině případů platí, že čím nižší je drsnost, tím vyšší je kvalita zpracovávaného produktu.

2. Vertikalita

Pro vysoce výkonné řezání kovů laserem je svislost řezné hrany rozhodující, když tloušťka zpracovávaného materiálu přesáhne 1 cm. Jak se vzdálenost od ohniska zvětšuje, laserový paprsek se rozchází. V závislosti na poloze ohniska se řez rozšiřuje směrem nahoru nebo dolů. Hrana řezu by se neměla odchylovat více než několik milimetrů od svislé čáry. Čím svislejší je okraj, tím vyšší je kvalita řezu.

3. Šířka řezu

Šířka řezu obecně neovlivňuje kvalitu, ale pokud mají být v rámci součásti vytvořeny obzvláště přesné vzory, měla by šířka řezu odpovídat nejmenšímu dosažitelnému vnitřnímu průměru. S rostoucí tloušťkou plechu se zvětšuje i šířka řezu. Proto, aby byla zajištěna vysoká přesnost, bez ohledu na šířku řezu, obrobek by měl zůstat stabilní na ploše laserového řezacího stroje.

4. Otřepy

Během zpracování kovového laserového řezacího stroje laserový paprsek ozařuje povrch obrobku, přičemž generuje vysokou energii, která odpařuje povrch obrobku a poté se odpařuje. Struska na povrchu obrobku je odfukována pomocným plynem. Pokud se pomocný plyn nepoužije, struska se ochladí a vytvoří otřepy, které ulpívají na povrchu řezu. Protože odstraňování otřepů vyžaduje další práci, lze kvalitu řezu přímo posuzovat podle počtu otřepů.

Správná volba

Pochopení těchto aspektů vám může pomoci učinit informované rozhodnutí při nákupu laserového řezacího stroje. Tyto stroje jsou významnou investicí, takže je důležité vybrat si takový, který odpovídá vašim konkrétním požadavkům a zajišťuje efektivitu a vysoce kvalitní výstup.

Štítky: #Řezání laserem #Vláknový laser #Řezání kovů #Vysoká přesnost #Účinnost

 

1 comment

Blair Smith
Blair Smith

Definitely an interesting post!

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...