Air Compressor An air compressor for laser is a device that provides compressed air as an auxiliary gas for laser cutting machines. Compressed air can help to blow away the smoke and debris from the cutting area, improve the cutting quality and speed, and

Collection: Máy nén khí

Máy nén khí dùng cho laser là thiết bị cung cấp khí nén làm khí phụ trợ cho máy cắt laser. Khí nén có thể giúp thổi bay khói và mảnh vụn khỏi khu vực cắt, cải thiện chất lượng và tốc độ cắt, đồng thời giảm chi phí tiêu thụ khí đốt.

Filter products

The highest price is $6,723.00
$
$

3 Products