Water Chiller A laser chiller is a device that cools a laser machine to prevent overheating and improve efficiency. A laser chiller works by circulating a coolant, such as water or glycol, through a heat exchanger that absorbs the heat generated by the la

Collection: Máy làm lạnh nước

Máy làm lạnh laser là thiết bị làm mát máy laser để tránh quá nhiệt và nâng cao hiệu quả. Máy làm lạnh laser hoạt động bằng cách tuần hoàn chất làm mát, chẳng hạn như nước hoặc glycol, thông qua bộ trao đổi nhiệt để hấp thụ nhiệt do tia laser tạo ra. Chất làm mát sau đó chảy trở lại máy làm lạnh, nơi nó được làm mát bằng hệ thống làm lạnh và bơm trở lại tia laser. Máy làm lạnh laser cũng có thể kiểm soát nhiệt độ và áp suất của chất làm mát để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định tối ưu của laser.

Filter products

The highest price is $7,059.00
$
$

12 Products