Voltage Stabilizer A voltage stabilizer is a device that can regulate the voltage of a power supply to a constant level, which is essential for the proper operation of a laser machine. A laser machine is a device that uses a laser beam to cut, engrave, or

Collection: Ổn áp

Bộ ổn áp là một thiết bị có thể điều chỉnh điện áp của nguồn điện đến mức không đổi, điều này rất cần thiết cho hoạt động bình thường của máy laser. Máy laser là thiết bị sử dụng chùm tia laser để cắt, khắc hoặc đánh dấu các vật liệu khác nhau như kim loại, gỗ, nhựa, v.v. Máy laser cần có điện áp ổn định và chính xác để đảm bảo độ chính xác và chất lượng đầu ra. 

    Filter products

    The highest price is $3,080.00
    $
    $

    3 Products