Luôn cập nhật về ngành công nghiệp laser không ngừng phát triển trên trang 'Tin tức ngành' của chúng tôi. Từ những xu hướng mới nhất của ngành cho đến những đột phá trong đổi mới sản phẩm laser , chúng tôi mang đến cho bạn những cập nhật kịp thời để giúp bạn luôn dẫn đầu về công nghệ laser