PRZEGLĄD
Ta witryna jest obsługiwana przez firmę Sky Fire Laser. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy Sky Fire Laser. Sky Fire Laser oferuje tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas , angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu lub użyciem nasza strona internetowa. Wchodząc lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek Usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego Sklep podlega także Regulaminowi. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Udostępniają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i Usługi.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej wiek pełnoletności obowiązujący w Twoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na umożliwienie korzystania z tej witryny dowolnej osobie niepełnoletniej pozostającej na Twoim utrzymaniu.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym momencie czas.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w tej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności za udostępnienie informacji na ta strona nie jest dokładna, kompletna ani aktualna. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia .
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia kiedykolwiek.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług Serwisu.

ROZDZIAŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub Usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów: [LINK DO POLITYKI ZWROTÓW]
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, region geograficzny lub jurysdykcja. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub Usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub Usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że ewentualne błędy w Serwisie zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia zamówienia z nami. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na zapewnienie aktualnego, kompletnego i dokładnego zakupu oraz informacje o koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów: [ LINK DO POLITYKI ZWROTÓW ZWROTÓW]

ROZDZIAŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do stron trzecich narzędzia imprezowe, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji , oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych w witrynie odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według uznania i powinieneś upewnij się, że znasz i akceptujesz warunki udostępniania narzędzi przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę(-ów).
Możemy także w przyszłości oferować nowe Usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub Usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 – LINKI OSÓB TRZECICH< span data-mce-fragment="1">
Określone treści, produkty i Usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą obejmować materiałów pochodzących od osób trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować użytkownika do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub Usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, Usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według własnego uznania uznamy za być niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowość lub inne prawo osobiste lub majątkowe. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE
Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności , którą można obejrzeć tutaj: [LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI]

ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi , informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 – ZABRONIONE UŻYWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, oświadczamy lub gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne i wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie czasie, bez powiadamiania Cię.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i Usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile nie zostało to wyraźnie przez nas określone) dostarczane w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
W żadnym wypadku Sky Fire Laser, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, kosztów wymiany lub innych podobnych szkód wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej, wynikających z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek Usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą Usługi, lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych z jakikolwiek sposób korzystania z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) publikowane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostały poinformowane o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 - ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Sky Fire Laser i naszą spółkę dominującą , spółki zależne, stowarzyszone, partnerzy, członkowie zarządu, dyrektorzy, agenci, kontrahenci, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, zabezpieczeni przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, mimo to takie postanowienie będzie wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych pozostałych zaprowiantowanie.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy rozwiązanie niniejszej umowy ze wszystkich powodów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.
Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunki świadczenia usług nie stanowią zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas w tej witrynie lub w odniesieniu do Usługi stanowią cała umowa i porozumienie między Tobą a nami oraz reguluje korzystanie przez Ciebie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Usługi Warunki usługi).
Jakiekolwiek niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko autorowi.

ROZDZIAŁ 18 - PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, będą podlegają prawu chińskiemu i zgodnie z nim interpretowane.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG
Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków Serwis w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 - DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres info@sflaser.net.
Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej:
< span data-mce-fragment="1">[Wuhan Sky Fire Technology Co., Sp. z o.o.]
info@sflaser.net
Nie. 17 JinXiu Avenue, społeczność WuLiJie, dystrykt JiangXia, Wuhan, Hubei, Chiny
+86 131 2514 4905
NUMER REJESTRACJI FIRMY:91420115MAC8K4XF9M
NUMER VAT: 91420115MAC8K4XF9M

DALSZY CZYTANIE: Polityka prywatności Sky Fire