Raytools laser cutting head Raytools features prominently with several cutting head models like the BM111 and BM110, both rated at 3300W, BM115-6000W and the manual BT240S. Also available are high-performance models such as the BS06K (8kW), the BM06K (600

Collection: Đầu cắt laser Raytools

Raytool tính năng nổi bật với một số mẫu đầu cắt như BM111 và BM110, cả hai đều có công suất 3300W, BM115-6000W và hướng dẫn sử dụng BT240S. Ngoài ra còn có các mẫu hiệu suất cao như BS06K (8kW), BM06K (6000W) và BS12K (12000W), cung cấp các giải pháp cắt mạnh mẽ cho các ứng dụng có nhu cầu cao.

Filter products

The highest price is $2,185.00
$
$

7 Products