Collection: SMC

Tổng quan về công ty SMC

SMC Corporation of Americalà một tổ chức toàn cầu có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản và một công ty con ở Hoa Kỳ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1959, SMC là công ty tiên phong về công nghệ khí nén trong hơn 50 năm, nhấn mạnh việc tự động hóa tiết kiệm lao động cho các ngành công nghiệp. Các sản phẩm của công ty, chẳng hạn như van điều khiển hướng, bình khí và bộ truyền động điện, nổi tiếng về chất lượng và độ tin cậy.

Những điểm chính:

  • Thành lập: SMC được thành lập tại Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản, dưới tên Shoketsu Kinzoku Kogyo Co., Ltd vào năm 1959.
  • Sản phẩm: SMC sản xuất thiết bị điều khiển tự động, bộ lọc thiêu kết và các thiết bị lọc khác nhau.
  • Sự hiện diện toàn cầu: Công ty có các công ty con, cơ sở sản xuất và trung tâm phát triển kỹ thuật trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc.

Đề xuất giá trị

SMC hợp tác với khách hàng để giảm đáng kể mức tiêu thụ khí nén và điện bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và thiết kế sản phẩm.

SMCSMC Company Overview SMC Corporation of America is a global organization headquartered in Tokyo, Japan, with a U.S. subsidiary based in the United States. Established in 1959, SMC has been a pioneering leader in pneumatic technology for over 50 years,

Filter products

The highest price is $494.00
$
$

1 Product