Technician demonstrating power detection process of fiber lasers at Sky Fire Laser lab, offering free consultation.
Reading time: 2'

Detekce výkonu vláknových laserů

Detekce výkonu vláknových laserů

Ahoj všichni, jsem mistr Wang ze Sky FireTechnology. Dnes vysvětlím proces detekce výkonu vláknových laserů. Tento podrobný průvodce vám pomůže zajistit, aby váš vláknový laser fungoval správně a bezpečně.

Příprava laseru

Připojení komponent

Nejprve si musíme připravit laser. To zahrnuje připojení signálního kabelu, napájecího kabelu a vodovodního potrubí. Pro další kroky je nezbytné zajistit, aby tato připojení byla bezpečná a správná.

Vložení QBH do zásuvky KBH

Kontrola čistoty

Dále musíme vložit QBH laseru do patice KBH. Během tohoto procesu je zásadní kontrolovat čistotu KBH hlavy vlákna a zabránit jejímu narážení.

Zarovnání a uzamčení

Během zavádění udržujte hlavu COBH ve vodorovné poloze. Jsou na něm tři sloty, z nichž jeden je dlouhý barevný slot, který by zde měl být zarovnán s červenou tečkou. Vložte jej vodorovně, otočte ve směru hodinových ručiček, zatáhněte za něj a poté znovu otočte, aby byl bezpečně zajištěn.

Zapnutí a nastavení

Zapnutí laseru a chladiče

Po uzamčení můžeme zapnout laser a chladič. Pokud je zapnuto bez alarmů, uvidíme červené světlo.

Nastavení červeného světla

Nastavením vzdálenosti zajistěte, aby na detekční cíl svítilo červené světlo. Oblast červeného světla by měla pokrývat více než dvě třetiny oblasti detekčního cíle, aniž by překročila maximální dosah detekčního cíle.

Připojení softwaru a provedení světelného testu

Připojování k softwaru

Po potvrzení můžeme připojit software přes počítač k ovládání laseru pro světelný test.

Provedení testu světla

Během světelného testu musíme výkon postupně zvyšovat z nízkého na vysoký, aniž bychom spěchali. Nezapomeňte sledovat zobrazení výkonu, abyste zjistili, zda je lineární, a zkontrolujte, zda zvýšení odpovídá požadavkům na výkon.

Bezpečnostní opatření

Osobní ochranná opatření

Během skutečného provozu prosím dodržujte osobní ochranná opatření. Pro zajištění vaší bezpečnosti při práci s laserem je nejlepší nosit laserové ochranné brýle.

Závěr

Závěrem lze říci, že proces detekce výkonu vláknových laserů je podrobný a pečlivý postup, který zajišťuje správnou a bezpečnou funkci laseru. Dodržováním těchto kroků můžete zachovat účinnost a bezpečnost vašeho vláknového laseru.

Děkuji za přečtení a doufám, že vám tato příručka pomůže v procesu detekce výkonu vláknového laseru. Pro podrobnější ukázky se prosím podívejte na naše video o skutečném provozu.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...