Collection: JPT

JPT là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia chuyên cung cấp các giải pháp về laser, thiết bị laser/quang thông minh và thiết bị sợi quang. Các sản phẩm laser của JPT bao gồm laser sợi quang MOPA, laser sợi quang sóng liên tục và laser trạng thái rắn bơm điốt, phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau như đánh dấu, làm sạch, cắt, hàn, v.v.
JPT JPT is a national high-tech enterprise specializing in providing solutions for lasers, laser/optical intelligent equipment, and fiber devices. JPT's laser products include MOPA fiber lasers, continuous wave fiber lasers, and diode-pumped solid-state l

Filter products

The highest price is $15,462.00
$
$

1 Product