Collection: Raycus

Raycus là doanh nghiệp công nghệ cao chủ chốt thuộc Chương trình Ngọn đuốc Quốc gia, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh laser sợi quang cũng như các thành phần và vật liệu chính của chúng. Đây là nhà cung cấp có ảnh hưởng toàn cầu về R&D, sản xuất và dịch vụ laser sợi quang, với khả năng tích hợp dọc từ vật liệu và linh kiện đến máy móc hoàn chỉnh.
Raycus Raycus is a key high-tech enterprise under the National Torch Program, specializing in the research, development, production, and sales of fiber lasers and their key components and materials. It is a globally influential provider of fiber laser R&a

Filter products

The highest price is $64,301.00
$
$

8 Products